Nieuwe patiënten vraag ik altijd om een vragenlijst in te vullen en naar mij toe te sturen. U kunt zien welke symptomen en kenmerken voor mij van belang zijn om het juiste homeopathische geneesmiddel te kunnen uitzoeken. Door uw antwoorden kan ik me beter voorbereiden en kunnen we de tijd zo effectief mogelijk gebruiken.

Voor de behandeling van kinderen tot 16 jaar is instemming nodig van beide ouders, als zij beiden het ouderlijk gezag hebben. Als een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is ook toestemming van het kind voor de behandeling nodig. Als uw kind 16 jaar of ouder is, is geen toestemming van ouders nodig voor de behandeling.

Voor kinderen tot 12 jaar is er de vragenlijst voor kinderen, alle andere nieuwe patiënten kunnen de gewone vragenlijst gebruiken. Download de lijst, sla de lijst op door hem een naam te geven. Als de lijst is ingevuld (graag ook een foto invoegen), stuur hem dan naar info@martindemunck.nl.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, waaronder deze vragenlijst en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Een verklaring omtrent uw privacy kunt u hier lezen.

Download VRAGENLIJST Download VRAGENLIJST KIND