Tarieven 2020

Type dienst Tarief
Eerste Consult (gereserveerde tijd 90 minuten) €120
Vervolgconsult (per half uur) €45
Telefonisch consult, Acute situaties, Huisbezoek gebaseerd op een uurloon van €85
Herhalingsrecept €25
Homeopathische profylaxe per ziekte €10
Conflict advies gebaseerd op een uurloon van €50
met een minimum per advies van €50

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Voor het verplaatsen van een afspraak na die termijn wordt € 12,00 kosten in rekening gebracht. Voor het niet-nakomen van een afspraak wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht.

Het heeft mijn voorkeur als de consultprijs na afloop van het consult cash wordt betaald. Ter plekke overmaken via een mobiele telefoon is ook een optie.
Op de rekening is het banknummer vermeld van de ING-bank waar het bedrag naar toe kan worden overgemaakt: NL83INGB0007364900 t.n.v. M.A. de Munck.
For payments from another country: Bank Identifier Code (BIC): INGBNL2A

De administratie is via de NVKH aangesloten bij Van Arkel Gerechtsdeurwaarders & Incasso. Als het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan deze deurwaarder. U bent dan tevens wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen minimaal € 40,00 exclusief BTW.

De prijzen zijn inclusief de verstrekte medicijnen. Medicijnen die speciaal moeten worden besteld, bijvoorbeeld in het kader van de CEASE-therapie, worden geleverd door een apotheek en dienen aan de apotheek te worden betaald.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel) van het consultbedrag.

Voor een overzicht van de vergoedingen in 2020 van de aanvullende zorgverzekeringen klik hier

(het vergoedingenoverzicht is informatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.)