Het logo is ontworpen door Ivette Garnier.

Het gebruik van de boom benadrukt dat veel homeopathische geneesmiddelen afkomstig zijn uit de natuur.

Van de boom is niet alleen het deel afgebeeld dat boven de aarde uitsteekt en waarmee de boom zich aan ons laat zien, maar ook het deel dat in de grond staat. Als homeopaat is het voor mij van essentieel belang dat ik me niet alleen laat leiden tot hetgeen de patiënt me in eerste instantie laat zien. Ook datgene wat niet direct wordt getoond is van belang voor de uiteindelijke geneesmiddelkeuze. Vandaar dat een consult vaak veel tijd vergt.

De kruin is breed, het is een veilige plek om te schuilen. Ik hoop dat de patiënten in mijn praktijk ook het gevoel hebben dat ze kunnen zeggen wat ze willen, zonder dat er een oordeel volgt. En dat ze zich veilig voelen om die persoonlijke eigenschappen te tonen die voor de juiste geneesmiddelkeuze zo van belang is.

Samuel Hahnemann (1755-1843)
Samuel Hahnemann (1755-1843)

In het logo staan de woorden ‘Klassieke Homoeopathie’. Er staat ‘Klassieke’ om te benadrukken dat in de praktijk de homeopathie wordt toegepast volgens de richtlijnen van Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij stelde de mens centraal in de behandeling en niet de ziekte. Daarmee onderscheid de klassieke homeopathie zich van de klinische homeopathie, waar voor een bepaalde kwaal een geneesmiddel wordt gegeven.
Ook de extra ‘o’ is gebruikt om de oorsprong te benadrukken. Het woord homeopathie komt van de Griekse woorden homoios (gelijkend) en pathos (lijden). In het Duits van Hahnemann werd daarom homeopathie geschreven met de extra ‘o’.