Tinus SmitsDe in 2010 overleden homeopathische arts Tinus Smits heeft zich jaren toegelegd op de behandeling van kinderen met vaccinatieschade, in het bijzonder autisme, het zgn. Post Vaccinaal Syndroom. Hij heeft de methode CEASE therapie genoemd, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Omdat dit mogelijk zou kunnen leiden tot het misverstand dat deze therapie altijd leidt tot volledige genezing van autisme, spreek ik liever over EASE therapie.

Stap voor stap wordt getracht om alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) te  ‘ontstoren’ met de homeopathisch verdunde en gepotentieeerde stoffen die de problemen hebben veroorzaakt (isopathie). Meestal worden vier verschillende potenties gebruikt, de 30K, de 200K, MK en XMK om de energie van de patiënt van de afdrukken van de toxische substanties of ziektes te ontdoen. Het doel van EASE-therapie is dus het zoveel mogelijk wegnemen van de symptomen van autisme. Garantie dat met EASE-therapie in alle gevallen autisme kan worden genezen zou veel te pretentieus zijn. Maar dat er verbeteringen zijn te bereiken met deze aanpak wijst de praktijk uit

Uitgebreide informatie over deze methode is te lezen op de speciale website over EASE:  www.cease-therapie.nl.  Klik hier voor de brochure over deze therapie. In dit filmpje komt Tinus aan het woord over deze therapie.autisme-tinus

De Groep CEASE-studenten met Tinus Smits

Om deze methode juist te kunnen toepassen heb ik de opleiding gevolgd tot gecertificeerd EASE therapeut, een opleiding die door Tinus Smits werd gegeven. Alle EASE therapeuten over de hele wereld blijven in contact via een interactief forum. Ook maak ik deel uit van een werkgroep van EASE therapeuten om op deze wijze ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken.
De methode is toepasbaar bij veel chronische klachten van kinderen en voor gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (Autisme, ADHD, PPD-NOS, Asperger, etc), agressie, concentratiestoornissen, epilepsie, etc. Ook volwassenen met dergelijke klachten kunnen voordeel hebben van deze behandelingsmethode.

Naast de behandeling met de homeopathische geneesmiddelen worden er ook aanbevelingen gedaan ten aanzien van voeding, voedingssupplementen en life-style. Veel van deze aanbevelingen zijn niet alleen voor de EASE-patiënt maar ook voor de overige huisgenoten belangrijk voor een goede gezondheid.

In deze brief beschrijven ouders hun ervaring met de EASE methode.

Voorstanders van vaccineren bestrijden dat vaccinaties tot autisme kunnen leiden. Het wetenschappelijke bewijs dat vaccineren als directe oorzaak is aan te wijzen voor autisme is in individuele gevallen uiterst lastig. Dr. William Thompson, werkzaam bij het Centers Disease Control and Prevention, het Amerikaanse RIVM, heeft er onderzoek naar gedaan. Tijdens zijn onderzoek ‘Age at first measles-mumps-rubella vaccination in Children with autism and school matched control subjects: a population based study in Metropolitan Atlanta’, uitgevoerd in 2004 voor de CDC, heeft hij ontdekt dat bij BMR-vaccinaties van Afro-Amerikaanse baby’s een drievoudig hoger risico op autisme was dan bij blanke kinderen.
In 2014 heeft Thompson contact gezocht met wetenschapsjournalist Brian Hooker, een ‘vaccine industry watchdog’. Klokkenluider Thompson vertelt hem dat de CDC opzettelijk 10 jaar lang de waarheid heeft achtergehouden. Hij heeft een officiële verklaring aflegt waarin hij meldt te hebben meegewerkt aan fraude met betrekking tot het door het CDC uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Ook heeft hij e-mails overhandigd en geheime CDC-documenten, die aantonen dat bewust is gefraudeerd met de onderzoeksgegevens. Brian Hooker heeft daarna de cijfers opnieuw beoordeeld in zijn rapport ‘a reanalysis of CDC data’ en hij komt tot de conclusie dat deze data aangeven dat na BMR-vaccinatie de kans op autisme met 340% toeneemt bij deze groep van kinderen.
Over deze cover up story is een opzienbare documentaire gemaakt, ‘Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe’, die wereldwijd tot hoogoplopende discussies leidt.

Een niet wetenschappelijk of medische geschoolde klager heeft bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend over deze webpagina. De RCC heeft daarop bovenstaande naast haar neergelegd en geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband is tussen vaccineren en autisme. Volgens de RCC zou de gemiddelde consument de informatie op deze pagina over EASE-therapie opvatten in die zin dat met de EASE-therapie alle gevallen van autisme kunnen worden genezen. Omdat volgens de RCC er geen relatie is tussen vaccinatie en autisme vinden ze de informatie op deze pagina appelleren aan gevoelens van angst. En dat is strijdig met artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ook is deze pagina volgens de RCC misleidend en daardoor oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

Het oordeel is wat mij betreft aan de ouders. Als zij het idee hebben dat hun kind als gevolg van vaccinaties of medicijnen gezondheidsschade heeft opgelopen, dan biedt EASE-therapie hoop, geen garantie.

Zij, die ontkennen dat vaccinaties gezondheidsschade zouden kunnen veroorzaken, nodig ik uit de wetenschappelijke publicaties te bestuderen die zijn te vinden door op deze link te klikken. Ook worden in dit stuk anders interessante links gegeven en onderwerpen toegelicht.