Homeopaat zijn is voor mij het mooiste beroep ter wereld. Ik zou niets anders willen doen. Zoals elders op de site is beschreven, heb ik ook andere opleidingen en beroepen gedaan. Ondermeer heb ik mijn Mr-titel behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik ben rechten gaan studeren omdat ik een diepgewortelde afkeer heb van onrecht. Het willen helpen van mensen die daarmee worden geconfronteerd was een belangrijke drijfveer voor deze studie.
De kennis die ik toen heb opgedaan heb ik ook kunnen gebruiken toen ik werd gevraagd om lid te worden van het bestuur van de beroepsvereniging NVKH. Het beantwoorden van vragen van collega’s op het gebied van relevante wet- en regelgeving was onderdeel van mijn taak. Heel vaak gingen deze vragen over het moeten afdragen van omzetbelasting, de zgn. BTW-heffing. Diverse brieven en adviezen zijn door mij in dit kader geschreven.
Als secretaris van het Tuchtcollege en bestuursverantwoordelijke voor de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen ben ik ook altijd nauw betrokken geweest bij de procedure rond klachten van patiënten over hun behandeling en het ondersteunen van collega’s waarover werd geklaagd. Het is vaak verstandig om een objectieve buitenstaander mee te laten kijken naar de wijze waarop je je klacht hebt verwoord of wat je naar voren moet brengen in je verweer.

U kunt mij inschakelen voor ondersteuning bij:

  • het formuleren van uw klacht over een behandelaar;
  • de verdediging tegen een klacht van een patiënt;
  • het schrijven van een brief aan een instantie waarmee een conflict dreigt of een meningsverschil is;
  • overige conflictbemiddeling in relatie met gezondheidszorg.

Het uurtarief voor conflict advies is € 50,00 met een minimum van € 50,00 per advies. Deze prijzen zijn ex 21 % BTW.