Het European Medicines Agency heeft  een Europese data base van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen ingesteld. Deze database heet EudraVigilance. Deze database bevat de gegevens van de 27 landen die behoren tot de Europese Unie. Lareb levert aan deze database ook haar gegevens. De gemelde bijwerkingen van de 4 Covid vaccins zijn hieronder vermeld. De getallen zijn bijgewerkt tot 4 december 2021.
.
                                                                                                                                     ⏫                                                                 ⏫
Uit dit overzicht blijkt dat er inmiddels meer dan 32.000 doden (fatalities) zijn geregistreerd en meer dan 3 miljoen gevallen van gezondheidsschade, waarvan bijna de helft ernstig.
Een gevolg kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande opname in een ziekenhuis, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking / geboorteafwijking is.
De effectiviteit van de vaccins laat duidelijk te wensen over. Een boostervaccinatie mag al 3 maanden na de laatste vaccinatie.
Uit deze rapportage blijkt dat de Covid vaccins niet zonder risico’s zijn.
Bezint eer gij begint!