Het Europees Parlement heeft een ontwerpresolutie ingediend over de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19.

Deze resolutie begint met de vaststelling dat het Europees Geneesmiddelenbureau al ongeveer een miljoen gevallen van ongewenste bijwerkingen na de injectie van vaccins tegen COVID-19 heeft geregistreerd:

– 435 779 voor het vaccin van Pfizer BioNTech,

– 373 285 voor dat van AstraZeneca,

– 117 243 voor dat van Moderna,

– en 27 694 voor het Janssen-vaccin[1].

Een aantal van deze bijwerkingen is ernstig. Bijvoorbeeld ongeveer 75 000 mensen hebben ernstige neurologische bijwerkingen ondervonden na inenting met het vaccin van Pfizer.

De vaccins tegen COVID-19 hebben volgens het Europees Geneesmiddelenbureau in de EU het leven hebben gekost aan ongeveer 5 000 mensen:

– 4 198 daarvan zijn te wijten aan het Pfizer-vaccin[2],

– 1 053 aan dat van AstraZeneca,

– 392 aan dat van Moderna,

– en 138 aan dat van Janssen.

Waarom is het dan vreemd dat er mensen zijn die deze vaccins niet willen hebben?