Op 29 januari 2020 publiceerde ik een actueel bericht op mijn website met als titel “Homeopathische profylaxe tegen Wuhan Coronavirus (COVID-19)”. Hierin vermelde ik een persbericht van het Indiase ministerie van AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddah en Homeopathie). De Indiase overheid legt daarin uit hoe je, o.a. met een homeopathisch geneesmiddel, je nog meer kunt beschermen dan alleen met hygiënische voorzorgsmaatregelen.

In dit bericht heb ik specifiek aangegeven waarom ik niet de naam noem van het homeopathische geneesmiddel dat de Indiase overheid adviseert.

Op 20 maart 2020 publiceerde ik een nieuw actueel bericht op mijn website. Nu met de titel “Indiase overheid beveelt nog steeds dezelfde homeopathische profylaxe (HP) aan tegen Covid-19”. In dit bericht refereer ik aan een brief die de secretaris van het Ministerie van AYUSH heeft gepubliceerd. Omdat de brief alle onderdelen van het ministerie behandelt  heb ik het deel uit de brief dat betrekking had op homeopathie ter informatie integraal geplaatst. Dit zonder enig commentaar, in het Engels, met de intentie om slechts mijn lezers te informeren over de situatie in India.

Op 4 april 2020 heb ik beide bovenstaande berichten verwijderd en vervangen door een nieuw actueel bericht. Ik leg daarin uit waarom ik dat heb gedaan. In het artikel noem ik andermaal de naam van het homeopathische geneesmiddel niet.

Voornemen tot boeteoplegging.

Op 7 mei 2020 kreeg ik tot mijn grote schrik een aangetekende brief waarin mij werd meegedeeld dat een inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mijn website had geïnspecteerd. Hij had geconstateerd dat ik een overtreding had begaan die op grond van de Geneesmiddelenwet bestuurlijk beboetbaar is. Daarom had de inspectie het voornemen om mij een boete op te leggen.

In het boeterapport schrijft de inspecteur dat ik verantwoordelijk ben voor de tekst en inhoud van mijn website. Hij concludeert dat ik zou claimen dat XXXXXXXXX XXXXX een geneesmiddel is ter voorkoming van Covid-19. Ik zou het kennelijke doel hebben om het voorschrijven van het product XXXXXXXXX XXXXX te bevorderen. Er zou daarom sprake zijn van onrechtmatige reclame. Ik kies er in dit bericht voor om het middel niet te noemen om te voorkomen dat de inspectie dat opnieuw zou interpreteren als reclame en daarin aanleiding ziet om mij weer een boete op te leggen.

Op 11 mei stuurde ik mijn zienswijze aan het Bureau Opsporing en Boetes. Hierin heb ik duidelijk gemaakt dat ik in de artikelen zelf nergens de naam van het homeopathische geneesmiddel heb genoemd. Ook heb ik noch de Indiase overheid geclaimd dat XXXXXXXXX XXXXX Covid-19 zou kunnen voorkomen. De Indiase overheid heeft aangegeven dat met de homeopathische profylaxe het eigen immuunsysteem wordt gestimuleerd. Hierdoor veroorzaakt hopelijk de ziekte geen of in mindere mate schade.

Bezwaarschrift

Op 26 mei 2020 kreeg ik het besluit tot oplegging van de boete. Al mijn argumenten waren van tafel geveegd. In de motivering werd gesteld dat het begrip reclame ruim zou moeten worden uitgelegd. Omdat in mijn tweede artikel, in het citaat van het ministerie van AYUSH de naam van het homeopathische middel wordt genoemd, komt de inspectie tot de conclusie dat mijn website het kennelijke doel heeft om het betreffende geneesmiddel voor te schrijven, ter hand te stellen en het gebruik ervan te bevorderen. “Niet valt in te zien hoe een dergelijke vorm van communiceren als zuivere informatieverstrekking beschouwd zou moeten worden” , schrijft de Inspectie.

Ik voorzag dat slechts met juridisch advies van een expert op het gebied van reclame, ik een kans zou maken om de motivatie van de opgelegde boete te weerleggen. Om dat te kunnen financieren, ben ik een crowdfundingsactie gestart. Het is hartverwarmend om te ervaren dat zovelen uit binnen- en buitenland mij hebben gesteund in mijn strijd.  Ik was daardoor in staat om een zeer ervaren advocaat in te schakelen. Zij heeft mij met name inhoudelijke adviezen gegeven over jurisprudentie over het maken van reclame. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid gemotiveerd bezwaarschrift dat op 29 juni 2020 is ingestuurd.

Op 14 september 2020 ontving ik de beslissing op mijn bezwaar. Geen enkel inhoudelijk argument dat ik heb aangevoerd is geaccepteerd.

De inspectie houdt vast aan haar standpunt dat ik in mijn artikelen reclame heb gemaakt voor homeopathische profylaxe. Daarom beschouwt zij de artikelen niet als zuivere informatieverstrekking. De inspectie stelt dat het citeren uit de brief van het ministerie van AYUSH niet maakt dat ik niet verantwoordelijk ben voor de inhoud van mijn website. Ik zou daardoor impliceren dat het homeopathische geneesmiddel XXXXXXXXX XXXXX een positieve werking heeft in het voorkomen of genezen van Covid-19.

Dat de minister in zijn antwoord op de Tweede Kamervragen heeft aangegeven dat het aanbieden van homeopathische profylaxe op zich niet is verboden, maakt voor de Inspectie geen verschil.

Geen waarschuwing, maar onmiddellijk boeteoplegging

Ik had in mijn bezwaarschrift nog naar voren gebracht dat huisartsen die een medicijnenmix voorschrijven bij de behandeling van COVID-19 patiënten die mogelijk schadelijk is voor de gezondheid, eerst een waarschuwing krijgen van de Inspectie. Een waarschuwing voor mij zou dan ook meer op zijn plaats zijn geweest. Daarvan wordt gesteld dat er geen sprake is van gelijke gevallen omdat de huisartsen geen reclame maken maar een geneesmiddel voorschrijven tegen besmetting met Covid-19. Dat dit ernstige gezondheidsklachten zou kunnen veroorzaken wordt blijkbaar als minder ernstig gevolg gezien dan het in de ogen van de inspectie ongeoorloofde reclame maken voor een homeopathische geneesmiddel.

Heksenjacht

De inspectie lijkt met een heksenjacht tegen homeopaten bezig te zijn. In een persbericht van eind mei liet ze weten dat zeven bedrijven of personen een boete hebben gekregen voor reclame op internet voor niet-geregistreerde (homeopathische) geneesmiddelen. De homeopathische middelen zouden werken tegen ziekten als griep, kinkhoest, meningokokken, tetanus, malaria, hepatitis A, buiktyfus en het coronavirus. Deze verboden reclames zijn overtredingen van de Geneesmiddelenwet. De boetes variëren van 1.125 tot 15.000 euro. Opgeteld is 34.875 euro aan boetes opgelegd.

Het is zeer spijtig, dat waar ik heb beoogd mensen die zijn geïnteresseerd te informeren over beleid in India, dit door de inspectie wordt verdraaid tot reclame voor een overigens geregistreerd homeopathisch geneesmiddel. Ik ervaar het als een ernstige beperking van mijn vrijheid van meningsuiting en mijn recht als homeopaat om mensen te informeren.

Al met al dus een zeer teleurstellend verlopen zaak. Het verder doorzetten van deze zaak bij de sector bestuursrecht van de rechtbank kost € 354 aan griffierechten. De kosten voor de advocaat voor mijn verdediging zou dan het sponsorbedrag en de hoogte van de boete ver overstijgen, met een naar onze inschatting minimale kans op succes.

Dank aan de sponsoren

Om die reden waardeer ik des te meer de steun die ik heb ontvangen van velen; collega’s maar ook onbekenden. Ik wil iedereen daar enorm voor bedanken; het heeft mij diep geroerd. Jullie steun heeft er voor gezorgd dat ik met veel inzet en overtuiging de uitspraak heb kunnen bevechten, maar de inspectie zal niet wijken in haar standpunt. De zaak doorzetten voor de rechtbank gaat veel meer tijd, geld en ik vrees frustratie kosten, dus ik heb besloten de zaak niet door te zetten. Het geld van de sponsoren dat over is gebleven zal worden gebruikt om de schade van deze heksenjachtacties te beperken.