Onze Minister voor Medische zorg heeft onlangs geantwoord op vragen van een Tweede Kamerlid, dat het aanbieden van homeopathische profylaxe (HP) op zich niet is verboden, maar alternatieve zorgaanbieders geen onterechte claims mogen doen ten aanzien van de werkzaamheid.  Maar wie bepaalt of een claim onterecht is of niet?  Daarvoor zal eerst onderzoek moeten worden gedaan. Op mijn idee is niemand ingegaan, om in navolging van het Radboudumc, die 500 mensen inspuit met het BCG-vaccin om te onderzoeken of dat hun weerstand tegen Covid-19 kan verhogen, een gelijke groep het homeopathische profylaxe middel te geven dat de Indiase overheid aan haar bevolking adviseert. In Nederland wordt een advies voor een homeopathische profylaxe zondermeer aan de kant geschoven als ‘schadelijk en verwerpelijk’.

Situatie in India

Toen begin van het jaar bleek dat de Covid-19 epidemie niet beperkt bleef tot China,  heeft de Indiase overheid de Central Council for Research in Homeopathy gevraagd te komen tot een advies voor een homeopathische profylaxe. Dit advies leidde tot een stroom van reacties van veelal prominente homeopaten, die allemaal promotie maakten voor hun eigen keuze voor een HP en de wijze waarop de verschillende stadia van de infectie zouden moeten worden aangepakt. Dr. Subash Sing, hoofd van het gerenommeerde National Institute of Homeopathy in Kolkata probeerde met zijn oproep tot eenheid onder de homeopaten rust in de gelederen te brengen. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat  op 1 april j.l. de Indiase overheid kwam tot een totaal verbod op de publicatie van claims over AYUSH-geneesmiddelen, waaronder dus homeopathie, met betrekking tot Covid-19. Om die reden heb ik mijn artikelen over het advies van de Indiase overheid voor HP van mijn website verwijderd.

Vervolgens heeft op 2 april j.l. de Indiase overheid een interdisciplinaire werkgroep ingesteld die onderzoek gaat doen naar de waarde van de adviezen die zijn gegeven o.a. op het gebied van homeopathische profylaxe en aanpak van de infectie. Deze ‘Interdisciplanary AYUSH Research and Development Task Force’ valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van AYUSH. Zij heeft een uitgebreide taakomschrijving meegekregen en gaat o.a. inventariseren welke adviezen zijn gegeven en wat de waarde daarvan is voor de verschillende stadia van de Covid-infectie. Op basis hiervan zullen zij komen met een uiteindelijk advies hoe de crisis het beste zou kunnen worden aangepakt.

Het zou de Nederlandse overheid sieren als dit advies wordt afgewacht, voordat men abusievelijk tot de conclusie komt dat de werking van homeopathische geneesmiddelen bij Covid-19 niet zou zijn bewezen.