Het vaccin Infanrix hexa (tegen difterie, kinkhoest, tetanus,  polio, Hib en Hepatitis B) wordt volgens de Nieuwsbrief van het Rijksvaccinatieprogramma gefaseerd vervangen door het vaccin Vaxelis.

Minder keuze

Dit heeft tot gevolg dat ouders nog weer minder keuze hebben in wat ze wel of niet bij hun kind ingespoten willen hebben. Er is namelijk een verschil wat betreft de Hib-component. In Vaxelis zitten alle componenten van het vaccin in een voorgevulde spuit. De Hib-component kan dan ook niet meer weggelaten worden zoals dat bij Infanrix hexa wel kan, als er geen indicatie is voor Hib-vaccinatie. Ook een bezwaar tegen alleen Hib kan niet meer worden gehonoreerd.

Lees de bijsluiter! Is uw kind overgevoelig voor antibiotica? Dan niet laten geven!

Het is heel belangrijk om van tevoren de bijsluiter goed te lezen. Er zijn diverse redenen om de vaccinatie uit te stellen of in het geheel niet te geven. In de Nederlandse bijsluiter staat vermeld dat het vaccin onder andere niet mag worden gegeven aan kinderen die overgevoelig zijn voor neomycine, streptomycine of polymyxine B (antibiotica), glutaaraldehyde of formaldehyde. Deze stoffen worden gebruikt in het fabricageproces en resten daarvan zitten in het vaccin.

Wat niet in de Nederlandse bijsluiter staat, maar wel in de Amerikaanse, is dat bij de testen die zijn uitgevoerd 6 deelnemers zijn overleden. Vanzelfsprekend wordt de relatie met het vaccin ontkent. Maar hoe het komt dat die kinderen plotseling overlijden aan wiegendood, plotselinge verstikking of ontsteking wordt geen verklaring voor gegeven

Zie laatste alinea van hoofdstuk 6.1 Deaths
In the 2 US studies, death was reported in 6 participants (0.2%) who received VAXELIS and in 1 participant (0.1%) who received Pentacel + RECOMBIVAX HB vaccines; none were assessed as vaccine-related. Causes of death among infants who received VAXELIS were asphyxia, hydrocephalus, unknown cause, sepsis and 2 cases of Sudden Infant Death Syndrome (occurring 1, 2, 10, 42, 44 and 49 days post-vaccination, respectively). Across all 6 clinical studies, there were no deaths assessed as related to VAXELIS

Waarom hier een prik meer dan in de USA?

In de USA staat in de bijsluiter dat het vaccin is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, waarbij ze in de eerste 4 jaar 3 keer een dosis zouden moeten krijgen:  “for use as a 3-dose series in children 6 weeks through 4 years of age (prior to the 5th birthday)“. In Nederland wordt het vaccin 4 keer gegeven (2, 3, 4 en 11 maanden).

Laat u informeren voordat u uw kind laat vaccineren!