Zijn vaccinaties zo veilig als de overheid ons wil doen laten geloven? In deze tabel van het Amerikaanse ministerie van gezondheid wordt per vaccin aangegeven hoeveel gevallen van vermeende schade door vaccinatie zijn gemeld, hoeveel daarvan zijn afgewezen en hoeveel er zijn gehonoreerd.

Als een Amerikaan het idee heeft dat een vaccinatie heeft geleid tot gezondheidsschade, dan kan hij hiervan melding maken bij het National Vaccine Injury Compensation Program (VICP). Van 1988 tot begin van dit jaar zijn er ruim 18.000 gevallen aangemeld. Daarvan hebben uiteindelijk 5353 personen, dikwijls na jarenlange strijd, een uitkering ontvangen. Hiermee was een bedrag gemoeid van $ 3,6 miljard. Dit is geld van de belastingbetaler, want de fabrikanten hebben een overeenkomst met de overheid en kunnen op grond hiervan niet worden aangesproken op de schade die hun vaccins veroorzaken.

Overigens, het feit dat de overheid deze mensen compenseert voor de schade die ze hebben geleden houdt niet in dat ze daarmee ook toegeeft dat vaccinatie de oorzaak is van de gezondheidsschade.

Het officiële document van de overheid waarin meer tabellen staan is te downloaden door hier te klikken