Regelmatig krijg ik vragen over wat homeopathische profylaxe (HP) nu eigenlijk is. Ook zie ik op Facebook vaak mensen praten over homeopathisch vaccineren. Dit bericht is bedoeld om daar wat helderheid over te geven.
Om met het laatste te beginnen, de term homeopathisch vaccineren gebruik ik liever niet. Ik spreek liever van homeopathisch immuniseren. Voor mij is vaccineren het lichaam aanzetten om antistoffen te maken, op een tegennatuurlijke wijze, door het inspuiten of het in de mond geven van een vaccin. Het probleem met een vaccin is dat sommige kinderen gevoelig zijn voor de ziekteverwekker in het vaccin of voor de bijgevoegde stoffen (adjuvants). In veel gevallen zijn de schadelijke reacties van voorbijgaande aard, maar in toenemende mate zien we dat de schade serieus is en niet zo maar weggaat.

De homeopathische profylaxe is een methode waarbij er homeopathische middelen worden gegeven, die dikwijls als grondstof de ziekteverwekker hebben. Dus ze zijn niet gemaakt van vaccins, zoals dat bij de CEASE methode wel het geval is. Het resultaat is niet dat er antistoffen worden gemaakt. Ons immuunsysteem werkt niet alleen via antistoffen. Ook geheugencellen spelen een belangrijke rol in het adequaat reageren op een ziekteverwekker. Deze geheugencellen hebben als het ware een databank met plaatjes van ziekteverwekkers. Als er een indringer langskomt dan onderzoekt de geheugencel of het deze indringer al eens eerder heeft gezien. Als dat het geval is dan wordt het lichaam aangezet om op dezelfde effectieve wijze als de vorige keer te reageren. Bijvoorbeeld door het aanmaken van de juiste antistoffen. HP levert aan de databank van de geheugencel een plaatje, zonder dat de daadwerkelijke ziekteverwekker langs is geweest.

HP zorgt er dan ook niet voor dat je de ziekte niet kan krijgen. Laten we als voorbeeld kinkhoest nemen. Een ziekte die nog regelmatig voorkomt omdat het huidige vaccin niet goed werkt omdat de bacterie zich heeft aangepast. Als een kind de HP voor kinkhoest heeft gehad en er komt een kinkhoestbacterie in het lichaam van het kind, dan wordt de kinkhoestbacterie herkent en er worden snel afweerstoffen gemaakt tegen deze bacterie. Een stuk sneller dan je mag verwachten van een (niet gevaccineerd) kind dat de ziekte niet eerder heeft doorgemaakt. Dus een volstrekt natuurlijke manier van reageren. In veel gevallen zal de omgeving nauwelijks merken dat er sprake is geweest van een kinkhoestbesmetting. Het kind heeft wat gehoest, maar het ging weer snel over. Zou je bij dit kind onderzoeken of het antistoffen tegen klinkhoest heeft, dan zal je deze aantreffen. Niet als gevolg van de HP, maar omdat het op adequate wijze een kinkhoestbesmetting heeft aangepakt. Anders dan met een vaccin, zal de bescherming ook levenslang zijn. Nog een voordeel van HP is dat een iets gemuteerde bacterie nog steeds wordt herkend als de kinkhoestbacterie en in de praktijk blijkt dan ook dat  de bescherming beter is dan met een kinkhoestvaccin.

Voorlichting

Met mensen die geïnteresseerd zijn in HP en meer willen weten maak ik het liefst een afspraak bij mij in de praktijk. Wonen ze te ver weg dan is het ook mogelijk om een consult te doen via Skype. In beide gevallen vraag ik om per kind een vragenlijst in te vullen. In het gesprek (waar ik een uur voor reserveer) komen al de kinderziekten aan de orde waar vaccins voor zijn. Vervolgens bepalen de ouders òf ze HP willen en voor welke ziekten. De benodigde homeopathische middelen worden meegegeven, of bij een Skypeconsult, opgestuurd. Via email stuur ik een schriftelijk instructie hoe de middelen moeten worden ingenomen en krijgen de ouders een schema mee wanneer de middelen moeten worden ingenomen. Dit schema beslaat een periode van ongeveer 4 tot 5 jaar. Ook krijgen de ouders een enquête mee, waarin wordt gevraagd naar de ervaringen met de HP.

Kosten

De kosten voor HP bestaan uit het tarief voor een consult en per ziekte wordt € 10,- in rekening gebracht. Voor meerdere kinderen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Tot slot

HP is een prachtige alternatieve methode voor vaccinaties. Er is al heel veel ervaring mee opgedaan. Op de HP pagina is een link opgenomen naar vele publicaties hierover. De effectiviteit en de veiligheid is op een wetenschappelijke manier aangetoond door Dr. Isaac Golden. Het geeft het kind de mogelijkheid om zonder complicaties en op een zeer milde manier kinderziekten op een natuurlijke manier door te maken en zodoende optimaal en maximaal lang te zijn beschermd. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken bel 071 5170168 of stuur een email naar info@martindemunck.nl