Een Amerikaans onderzoek toont aan dat kinderen die gedurende hun eerste jaar vaak aan dierlijke huidschilfers, allergenen en normale huishoudelijke bacteriën worden blootgesteld, minder vaak last krijgen van astma, allergieën en piepende ademhaling. De resultaten werden gepubliceerd in het “Journal of Allergy and Clinical Immunology“.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat kinderen die op een boerderij opgroeien minder vaak leden aan astma en allergieën, dan kinderen die in de stad opgroeien. Als kinderen die in de stad opgroeiden grotendeels vóór hun eerste verjaardag aan dierlijke huidschilfers, allergenen en huishoudelijke bacteriën werden blootgesteld, verminderde het aantal gevallen van allergie en astma in vergelijking met kinderen die later met deze factoren in aanraking kwamen.

Het onderzoek omvatte 467 pasgeborenen in de binnenstad van Baltimore, Boston, New York en St. Louis en duurde tot hun derde verjaardag. Gedurende deze tijd werden de kinderen regelmatig onderzocht en getest op allergieën, de ouders werden ondervraagd en er werden bacteriemonsters uit hun huizen genomen. Het bleek dat kinderen die al vroeg in aanraking waren gekomen met dierlijke huidschilfers, uitwerpselen van kakkerlakken en bacteriën, tot hun derde verjaardag gezonder waren. Het beschermende effect bleek zelfs cumulatief te zijn: hoe meer allergenen waaraan een baby blootgesteld wordt, des te lager het risico op astma en allergieën. Van de kinderen die aan het eind van het onderzoek gezond waren, groeide 41 procent tijdens hun eerste levensjaar op in huizen met veel allergenen en bacteriën, maar dit was slechts het geval bij acht procent van de kinderen die leden aan allergieën en ademhalingsproblemen.