In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek is onderzocht of een individueel gekozen homeopathisch geneesmiddel effectief is tegen hoge bloeddruk. Meestal wordt bij wetenschappelijk onderzoek onderzocht of een bepaald medicijn werkzaam is bij een bepaalde klacht. Dat is lastig bij een homeopathisch onderzoek, omdat de keuze van het homeopathische middel afhankelijk is van de kenmerken van de patiënt.

In dit onderzoek is gekozen voor een groep patiënten waar voor iedere patiënt een individueel bepaald homeopathisch middel is gekozen. Daarnaast was er een groep die een placebo kregen. Na 6 maanden bleek er een significant verschil te zijn tussen de groep die een homeopathisch geneesmiddel had gehad en de groep die een placebo kreeg.