In een klinische trial is de effectiviteit onderzocht van de homeopathische behandeling bij chronische spanningshoofdpijn.

Vergeleken met de reguliere behandeling bleken na de proefperiode de patiënten met de homeopathische behandeling 35 % minder medicatie nodig te hebben gehad. De frequentie en de intensiteit van de hoofdpijn was in deze groep lager. Ook bezochten zij hun huisarts 45 % minder vaak.