Op een reformatorische website geeft dominee H. Veldhuizen een helder en beargumenteerd antwoord op de vraag of het gebruik maken van homeopathie bijbels verantwoord is. Daarnaast werd de vraag gesteld of het gebruik maken van homeopathische geneesmiddelen in vaak hoge potenties niet occult is.

De dominee geeft aan dat er naar zijn idee tegen het gebruik van homeopathie bijbels gezien geen bezwaar is. Over de hogere potenties zegt hij het volgende:

Ds. H. VeldhuizenDe vraag is wel hoe het zit met de potenties (verdunningen of verwrijvingen). Die gaan namelijk dikwijls zo ver dat er van het oorspronkelijke werkzame middel nauwelijks of niets aanwezig kan zijn. Dat is een van de redenen dat er christenen zijn die menen dat potentiëren iets magisch is en homeopathie daarom occult is. Dat is echter wel een heel snelle redenering die niet zomaar bijbels waar te maken is.

Homeopaten vergelijken de werking van de verdunde stof soms met de kiemkracht van zaad dat ook niet zomaar te verklaren is. Maar al doen we dat niet, waarom zou het -als we aan potentiëren denken- niet mogelijk kunnen zijn dat heel zwakke prikkels de genezende kracht stimuleren? Moet trouwens alles wat zich voordoet verklaarbaar zijn? Er zijn veel dingen in Gods schepping niet verklaarbaar. Een paar voorbeelden: Mannetjes van bepaalde nachtvlinders zijn in staat om de geurstoffen van het wijfje tot ten minste 3 kilometer afstand te ruiken, terwijl er op zo’n  afstand van aanwezigheid van geurstofmoleculen nauwelijks of geen sprake is. Een kameel ruikt op heel grote afstand water, iets wat om dezelfde reden niet of nauwelijks verklaarbaar is. Of denk aan de ethergolven waardoor we via de tv of internet in kleuren kunnen zien wat er aan de andere kant van de wereld aan de hand is of via een klein mobieltje kunnen spreken met en luisteren naar iemand aan de andere kant van de wereld. Zeggen we daarvan dat het occult is?

Iemand als Abraham Kuyper, de ‘voorman’ van de Geref. kerken, was een groot voorstander van homeopathie en  voerde een pleidooi voor een leerstoel-homeopathie aan een of meer universiteiten in ons land. Een bekende homeopathische arts was dr.J. N. Voorhoeve, familie van de Voorhoeve’s die een grote rol speelden in de geschiedenis van de Vergadering der Gelovigen. Diens broer, dr. J. Voorhoeve was schrijver van het bekende handboek “Homeopathie in de praktijk”. In Utrecht kwam in 1913 een homeopathisch ziekenhuis dat later voor een gedeelte overging in het Oude Rijnziekenhuis.

Waarom zouden we, juist omdat we veel niet kunnen verklaren, niet destemeer onder de indruk kunnen zijn van de enorme mogelijkheden die God in de schepping heeft gelegd, waarvan de precieze werking voor ons verborgen is? Ik denk aan wat de apostel Paulus schrijft, dat alles wat God geschapen heeft goed is en niets daarvan verwerpelijk is, als het met dankzegging aanvaard wordt (1 Tim. 4:4). Hoe je ook over homeopathie denkt (ik spreek geen oordeel uit over de medische kant van homeopathische geneeskunde), homeopathie richt zich niet tegen de bijbelse boodschap en heeft niet de bedoeling om mensen van God af te trekken, maar om mensen te genezen. Bijbels gezien er er dan ook geen reden om het af te wijzen en zéker moeten we niet spreken van occult.