Een team onderzoekers van de universiteit van Arizona heeft door middel van wetenschappelijk onderzoek de invloed aangetoond  van homeopathische geneesmiddelen bij slapeloosheid.

Het team heeft daartoe uit de studentenpopulatie in de leeftijd van 18 tot 31 een groep geselecteerd met slapeloosheidsproblemen na het gebruik van koffie. Uit deze groep zijn studenten geselecteerd met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten, die mentale kenmerken hebben die terug te vinden zijn in het geneesmiddelbeeld van Nux Vomica en Coffea Cruda. Met een polysomnogram (PSG) werd gedurende de nacht de verschillende lichaamsfuncties die verband houden met slaap geregistreerd. Op bepaalde avonden kregen de proefpersonen een placebo, Nux Vomica C 30 0f Coffea Cruda C 30.

Het resultaat was dat de homeopathische geneesmiddelen zowel een positieve invloed hadden op de totale slaaptijd als op de kwaliteit van de slaap.