Lid van verdiensteTijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 april van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om mij te benoemen tot Lid van verdienste ‘wegens buitengewone bijdrage aan de vereniging’. Naast een oorkonde en bloemen kreeg ik ook 2 mooie flessen Margaux, één uit het jaar dat ik begon als bestuurslid en de ander uit het laatste jaar van de bestuursperiode.

Naast mijn vriendin en goede collega Ellen van der Maat en Ernestine Martens ben ik nu het derde NVKH-lid die deze eer te beurt is gevallen. Ik beschouw deze eer als een aanmoedinging om me blijvend in te zetten voor het beroep van homeopaat en de beroepsvereniging.