Homeopathy in HealthcareIn opdracht van de Zwitserse overheid is uitgebreid en diepgaand onderzoek verricht naar de effectiviteit, bruikbaarheid, veiligheid en de kosten van homeopathie in de gezondheidszorg. Dit zogenaamde HTA-onderzoek (Health Technology Assesment) is uitgevoerd volgens de internationaal erkende wetenschappelijke standaard. In 2004 werd dit rapport in het Duits gepubliceerd. Eind december 2011 is een geupdate Engelse vertaling verschenen van dit rapport. In deze gereviseerde versie is ook het resulaat meegenomen van de evaluatie van het vernietigende artikel dat in 2005 in de Lancet was verschenen over homeopathie. Volgens de Zwitsers zijn een aantal zeer verantwoorde homeopathische studies buiten beschouwing gelaten door de schrijvers van het Lancet-artikel.  Bovendien waren volgens hen de onderzoekscriteria zodanig geformuleerd dat ze de hypothese dat homeopathische geneesmiddelen niet werken, zouden ondersteunen.

De conclusie van Bornhöft en Matthiessen is dat er meer dan voldoende bewijs is voor de klinische effectiviteit van homeopathie en voor de veiligheid en kosteneffectiviteit er van.

Zwitserland is een vooruitstrevend land met betrekking tot de regelgeving rond aanvullende en natuurlijke (CAM) geneeswijzen.  In een referendum hebben de Zwitsers met overgrote meerderheid aangegeven dat ze willen dat homeopathie onderdeel uitmaakt van het basispakket volksgezondheidszorg.  Daardoor wordt al sinds 1998 de homeopathische behandeling vergoed. De conclusies uit dit belangwekkende rapport tonen aan dat het vertrouwen van de Zwitsers in homeopathie ook door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund.