Op de stelling Het wordt tijd dat zorgprofessionals alternatieve geneeswijzen serieus nemen, konden bezoekers van de website van het blad Arts en Auto reageren met ‘ja’ of ‘nee’. Deze peiling is nu voortijdig verwijderd omdat te veel mensen reageerden met ja. In de pers verschenen al meldingen dat uit de peiling van A&A bleek dat medische professionals alternatieve geneeswijzen serieus nemen. Nu komt de redactie van de website met de mededeling dat de uitslag is beïnvloed door initiatieven van belanghebbenden en patiënten.

Vooropgesteld, het ging natuurlijk niet om een peiling naar de mening van de leden van het blad. Als men dat had gewild, dan had het op een besloten deel van de website waar alleen leden toegang tot hebben, moeten worden gezet. Nu echter duidelijk wordt dat het overgrote deel van de reacties positief zijn tegenover alternatieve of aanvullende geneeswijzen (zgn. CAM therapie, waaronder ook de homeopathie valt) is de peiling snel verwijderd!

Dit soort reacties zien we ook als er sprake is van publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van bijvoorbeeld homeopathie. Als er duidelijk significante verschillen zijn ten voordele van de homeopathie, dan is het onderzoek niet goed geweest omdat de groep te klein was, of het wordt aan de kant geschoven, gewoon omdat het niet zou kunnen dat homeopathie beter is of net zo goed als de reguliere aanpak.