Biggetjes met geboortediarree blijken goed te behandelen met een homeopathisch middel. Dit is nu met een wetenschappelijk onder zoek aangetoond.

Op het symposium Antibiotica in de veehouderij: Hoezo geen alternatieven? dat op 17 september plaatsvond in Driebergen, heeft promovendus Irene Camerlink van Wageningen UR (University and Research centre) haar onderzoek gepresenteerd naar de werkzaamheid van homeopathie bij de bestrijding van geboortediarree bij biggen.

BiggetjesHet onderzoek is uitgevoerd op een regulier zeugenbedrijf met 300 zeugen waar pasgeboren biggetjes last hadden van diarree als gevolg van besmetting met colibacteriën. Om deze ziekte te voorkomen worden op de meeste bedrijven de zeugen gevaccineerd. Als de ziekte optreedt, dan krijgen de biggetjes antibioticum. Op het betreffende bedrijf hebben de zeugen het vaccin niet gehad.

In het dubbel-blinde onderzoek kreeg de ene helft van de zeugen in de laatste weken voor het werpen, tweemaal per week het homeopathische middel Coli 30K toegediend. De andere helft kreeg een placebo. De varkenshouder wist niet welke zeugen werden behandeld en welke een placebo kregen. Na werpen kwam bij 63 van de 265 biggen (23,8%) in de onbehandelde zeugen geboortediarree voor. Bij de behandelde zeugen waren dit 10 van de 260 biggen (3,8%). Bij de behandelde zeugen bleef de diarree beperkt tot een enkele big in een toom (groep). De diarree bleek niet besmettelijk. De diarree bij de behandelde groep duurde korter en er stierven geen dieren in de behandelde groep.

Dat homeopathie ook bij dieren een goed alternatief is voor reguliere medicijnen is natuurlijk geen verrassing. Maar dergelijk wetenschappelijk verantwoord onderzoek is van groot belang om twijfelaars te overtuigen dat die overdaad aan vaccinaties en antibiotica niet noodzakelijk is.  Homeopathie biedt ook voor de veehouderij een prima oplossing!

Meer informatie over dit belangwekkende onderzoek op de wetenschapspagina.